Halikon Siniset

Partiolippukunta

Samoajat ja vaeltajat

Samoajat

Samoajat ovat uuden ohjelman mukaisesti 15–17-vuotiaita partiolaisia.

Samoaja liikkuu ympäristöstään kiinnostuneena, tunnustellen eri maisemia ja maastoja. Samoaja on aktiivinen ja aatteellinen, etsivä ja energinen, kyseenalaistavakin. Biologinen kehitys alkaa jo tasoittua. Hän selviytyy itsenäisesti tilanteista ja kykenee toimimaan erilaisissa ryhmissä. Hän osaa jo opettaa muille, samalla kun haluaa kehittää itseään.

Toimintaa kuvaavat sanat: Omaa toimintaa! ja soveltaminen.

 

Vaeltajat

Vaeltajat ovat uudessa ikäkausijaossa 18–22-vuotiaita partiolaisia.

Vaeltaja etenee suunnitellusti, pitkäjänteisesti ja avoimin mielin toivomaansa päämäärään. Vaeltaja on vastuullinen, suunnitelmallinen, itsenäinen ja pitkäjänteinen. Nuoruusiän biologinen kehitys on jo ohi, mutta psyykkinen sopeutuminen vielä jatkuu ja nuoresta tulee vähitellen aikuinen. Vaeltaja kehittää taitojaan pitkäjänteisesti ja voi ottaa jo muista vastuuta. Hän haluaa mennä yhdessä uusiin haasteisiin.

 

Toimintaa kuvaavat: Yhdessä uusiin haasteisiin!

 

 

Halikon Sinisissä on tällä hetkellä yksi aktiivinen samoaja- ja vaeltajaryhmä:

Ohjeita johtajille

 

Kuittilomake

2017 Halikon Siniset - Aina valmiina!